تبلیغات
EShQ
اگر کسی رو دوست داری...!!! ...
اگر کسی رو دوست داری نه براش ستاره باش نه آفتاب چون هر دوشون زود گذرندپس براش

آسمون باش که همیشه بالای سرش باشی...

آسمون باش

2نوشته شده در شنبه 4 خرداد 1392 ساعت 01:16 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

کاش می دانستم!!! ...
کاش می دانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته…

آن وقت به او می گفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم…

توی دنیا  دوتا نا بینا میشناسم  یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی  یکی من که کسی جز تو ندیدم


2نوشته شده در دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 ساعت 01:48 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

هر روز!!! ...

هـر روز ، خـطـ خـطے هـآیـمـ ، بے معـنے تـر از دیـروز مے شـونـد .. !

جز خودمــ ، هـر کے بـخـوآنـد ، خـنـدہ اش مے گیـرد .. !

امآ ...

مـטּ هر کلمـہ رآ بآ بـغض رآهےِ کآغـذ مے کنمـ .. !

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:45 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

آدمی!!! ...
آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو نادیده بگیرد

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:44 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:47 ب.ظ

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ!!! ...
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ

ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ . . .

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:42 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

عمریست!!! ...
عمریست نشسته ام

پای لرز خربزه هایی

که هیچوقت یادم نمی آید

کی؟!

خوردمشان…


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:41 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

ترجیح مــےבهم!!! ...
ترجیح مــےבهم همــﮧ را غریبــﮧ صـבا کنم.!

تا وقتــے از پشت خنجر میزننـב...

با خوבم بگویم...........

بـے خیال..!

از غریبــﮧ بیش از ایـטּ انتظارے نیست...!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:40 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

ای کاش!!! ...
ای کاش در این سرزمین


هیچ زنی عاشق نشود...!


حلاوت عشق بر زن


هرگـــــــز با تاوانش برابری نمی کند...

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:39 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

گاهی!!! ...
گاهی

برای کشتن کسی که توی دلت زنده ست،

باید هزار بار بمیری..!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:36 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

میدونیـــــ !!! ...

میدونیـــــ تَلخـــــــ تَرینــ اِتِفاقــ چیهــ؟!

توبِخوایـــــــــــ ....

اونَمــــــــــ بِخواد....

وَلیـــــ روزِگــــــــــــــــــــ ار نَخواد!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:32 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

نمیگم دوستت دارم!!! ...
نمیگم دوستت دارم ....

نمیگم عاشقتم ....

میگم دیوونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیوونست . . .


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:30 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ!!! ...
مخـاطبــ خـآصــ مـטּ

بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב

رهـایمـ کــرב...

"او" رفـتـــ...

و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے

بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ

گـذاشـتـــہ امــعکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.


2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:29 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

روزگار عـجـیـبـے شدهـ!!! ...
روزگار عـجـیـبـے شدهـ פـالـا בیگـه بـه جـای هـمــہ چـے آرومـه

بـایـבبـگـم هـمــہ چـے בاغـونـه (!)


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:28 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

בیگــَـر ﻧﻤﮯ گویـَمـ!!! ...
בیگــَـر ﻧﻤﮯ گویـَمـ ﮔﺸﺘـَمـ , ﻧَﺒــــﻮב ﻧــَﮕﺮב , نیستــ !

ﺑــﮕﺬﺍﺭ ﺻـآבﻗـآنـﮧ بگویــَمـ : ﮔﺸﺘـَـمـ , ﺍتِفــاﻗـا ﺑـــﻮב !

ﻓـــَﻘﻂ ﻣـآلــ مــَטּ ﻧـــَﺒﻮב . . .

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:26 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

نِمـےـבآنـَــґ ...
نِمـےـבآنـَــґ مـےـבآنــے یــ ـــآ نـﮧ ... ؟!


لـَحظـﮧ ے تـَولـُבِ مــَטּ بــﮧ همـــــآטּ ثآنیـﮧ اے بـَرمـےگـرבَב ...


کــﮧ تـو بـَرآے اولیـטּ بـآر بــﮧ مَــטּ گُفتـے ...


בوسـتـَتـَـــ ـ בآرґَ ...


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:25 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

اشتبــ ــآه!!! ...
اشتبــ ــآه از مَـלּ بـُـودْ

پـُر رَنگـْـ نـوشتــِہ بـُودمَتــْـ

بـہ ایـלּ رآحتـے هــآ پـ ـآکـــْـ نمـے شـَوے !!!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:21 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

زندگی!!! ...
زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد

و قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنند

لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید

فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم....

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:18 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:20 ب.ظ

دِل كـَندن!!! ...
دِل كـَندن از تـو باهـَمه عـِشقی كـه

 داشـتَم بــِهتـ مـَنُو به یه جایی رِسونـدكـِه حالا تـو

چشـماے یـكی زُل بــِزَنُمُو بــِگَم : عاشـقَمـے ؟ خـُب بـه درك....

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

2نوشته شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:13 ب.ظ توسط MaedE AmiR   نظر شما ()
ویرایش شده در یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ساعت 07:21 ب.ظ

صفحات :